Je hebt het waarschijnlijk wel al gehoord of gelezen, er is een verstrenging in de wetgeving naar opeenvolgende contracten.

Alvorens overhaast te communiceren, heeft AbsoluteYOU vanuit het management beslist om eerst de wetgeving letter voor letter te bestuderen en van daaruit met een duidelijke en verstaanbare boodschap naar buiten te komen.

We horen het je al vragen, ik werk met flexi, jobstudenten of extra’s, heeft dit een impact op mijn bedrijf?

Een nieuwe wetgeving heeft altijd een impact, maar wij zorgen ervoor dat je zorgeloos en flexibel blijft ondernemen. 

Concreet, wanneer een student, een arbeider of een bediende, meer dan één dag opeenvolgend aan de slag gaat, dient de contractaanvraag in één keer te gebeuren en niet langer dag per dag.

Je leest het goed!
Flexi, gelegenheidsmedewerkers (extra’s) en gepensioneerden zijn volledig vrijgesteld van deze nieuwe regelgeving.

Hoe dit praktisch in zijn gang gaat, dat lees je hieronder.


Voorbeelden uit de praktijk:


Voorbeeld 1:
“Tom” is een jobstudent en dient vrijdag- en zaterdagavond te komen werken.
“Restaurant X” stuurt een contractaanvraag op vrijdag voor Tom.
“Restaurant X” stuurt een contractaanvraag op zaterdag voor Tom.

Bovenstaand voorbeeld zorgt ervoor dat Tom twee individuele contracten heeft voor twee opeenvolgende dagen.

De overheid heeft beslist dat deze contract aanvragen dienen gebundeld te worden. Met andere woorden dient “Restaurant X” een contractaanvraag te sturen op vrijdag, voor zowel de vrijdag als de zaterdag.

Doet men dit niet, dan moet men een verhoogde solidariteitsbijdrage betalen.
Maar, en nu komt het; indien dit maar 39 keer per 6 maanden voorvalt voor Tom, dan is er alsnog geen verhoogde RSZ-bijdrage.

Voorbeeld 2:
“Tom” is een jobstudent en dient vrijdag- en zondagavond te komen werken.
“Restaurant X” stuurt een contractaanvraag op vrijdag voor Tom.
“Restaurant X” stuurt een contractaanvraag op zondag voor Tom.

Hier is er geen enkel probleem want er is geen sprake van meer dan één opeenvolgende dagcontracten.


Voorbeeld 3: 
“Tom” is een jobstudent en dient op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag te werken.
“Restaurant X” stuurt een contractaanvraag door op maandag; voor maandag en dinsdag voor Tom“.
“Restaurant X” stuurt een contractaanvraag door op woensdag; voor woensdag voor Tom.
“Restaurant X” stuurt een contractaanvraag door op donderdag; voor de donderdag en vrijdag voor Tom.

Bij bovenstaand voorbeeld is er opnieuw geen probleem want er is nergens sprake van meer dan één opeenvolgende dagcontracten gezien de maandag en dinsdag + de donderdag en vrijdag gebundeld zijn.
Enkel op woensdag is er een dagcontract.

Wat met bedrijven die multisite en/of weersafhankelijk werken zoals cateraars, security, schoonmaak, zomerbars? 
Wanneer men de nood aan flexibiliteit kan bewijzen, zal men in de toekomst alsnog kunnen gebruik maken van opeenvolgende dagcontracten zonder limitering.
Hoe en waar aan dit kan beargumenteerd worden is nog niet bekend, van zodra we over deze informatie beschikken, zal dit gecommuniceerd worden.

  • Het werkvolume is afhankelijk van externe factoren 
  • Het werkvolume bij de gebruiker fluctueert sterk 
  • Het werkvolume is gekoppeld aan de aard van de uit te voeren opdracht 

Werk Belgie zegt het volgende: 
“Opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid bij eenzelfde gebruiker zijn slechts toegestaan voor zover de gebruiker de nood aan flexibiliteit voor het gebruik van dergelijke contracten kan bewijzen. 
Concreet komt dit erop neer dat de gebruiker moet kunnen aantonen dat het werkvolume in zijn onderneming grotendeels afhangt van externe factoren, sterk schommelt (bv. horeca aan de kust), of nog, dat de aard van het uit te voeren werk verantwoordt waarom gebruik wordt gemaakt van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.”

Bedrijven die ervan overtuigd zijn dat ze een gegronde reden hebben voor het gebruik van opeenvolgende dagcontracten, kunnen de betaling van de bijdrage betwisten. In dat geval dienen ze een vraag tot terugbetaling indienen bij de Commissie Goede Diensten. De aard en de impact van de bijzondere omstandigheden moeten in dat geval bewezen en aangetoond kunnen worden. 


Wat is het gevolg?
Indien er meer dan 39 opeenvolgende dagcontracten voorvallen per semester. 
Als men hierover gaat volgt een administratieve sanctie vanuit de overheid: 

  • Van 0 tot 39: 0 euro 
  • Minstens 40 tot 59: 10 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten (incl 0-39 min. 400 euro, max. 590 euro)
  • Minstens 60 tot 79: 15 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten (incl 0-59 min. 900 euro, max. 1185 euro)
  • Minstens 80 tot 99: 30 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten (incl 0-79 min 2400 euro, max. 2970 euro)
  • Minstens 100: 40 euro x het aantal opeenvolgende dagcontracten (incl 0-99 min 4000 euro)

Een voorbeeld: Een uitzendmedewerker heeft 64 opeenvolgende dagcontracten in 1 semester. Het bedrag van de responsabiliseringsbijdrage is in dit voorbeeld 64 x 15 = 960 euro.

Tot Slot:
Wanneer de grens van 39 dagen per medewerker, per semester bereikt wordt, dan zal AbsoluteYOU de klant hiervan op de hoogte stellen.

Bij AbsoluteYOU streven we ernaar om steeds met een flexibele oplossing te komen zodat klant zorgeloos kan ondernemen.

1
1

Neem contact met ons op

Graag op de hoogte blijven van onze werking of benieuwd naar de nieuwste verschuivingen in payrolling? Blijf on-top-of-things met onze nieuwsbrief

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.